Historie Pionýra zpracovaná není. Jeho zárodky pocházejí z různých dětských organizací z období 1.republiky. Vlastní organizace "sovětsko - stalinského" typu byla založena v roce 1949 a je symbolizována bílými košilemi a červenými šátky. Po postupném uvolnění let šedesátých po svobodný Pionýr let šedesátýchosmých byl Pionýr k nevoli řady členů navrácen opět do lůna ideoologie. Do roku 89 se postupně vyvíjel do dvou cest: jedna byla ta formální, nucená s šátky a socialistickou byrokracií, ta druhá byly tábory a různé zájmové oddíly, které měly k politické činnosti tak blízko, jako dnešní člověk k daňovému přiznání. Tato doba je symbolizována modrými a zelenými košilemi a červenými šátky.
      Po roce 89 z Pionýra odešli všichni, kteří v něm byli pro onu "čárku" v hodnocení, ti, kteří se vrhli do víru podnikání a jiných činností a konečně bývalí vedoucí Junáků a dalších povinně sloučených dětských organizací, kteří tyto 20 let zakázané organizace znovuobnovili. Zůstali ti, kteří vedli "nepapírové" oddíly, pořádali tábory, měli chuť něco dělat s dětmi, nepodvolit se běžnému egokonzumu a při tom všem nést dál opovrhovanou nálepku "pionýr".
      Dnes je Pionýr druhé nejpočetnější dětské sdružení v Čechách. Věnuje se jednak pravidelné činnosti během roku a také prázdninovému táboření. Celorepublikové vedení zajišťuje cesty k dotacím, proškolování vedoucích a hospodářů a provádí až předůslednou kontrolu hospodaření jednotlivých skupin.
      Řada lidí si ještě dnes staví rovnítko pionýr = komunista a bere nás za milovníky Marxe, Lenina a Jakeše… :-))
      V Poličce se během roku scházejí vodáci (VOP), muzikanti (Pátek), airsofťák a svoji činnost vzhledem k věku již prakticky ukončil Filmáč. V roce 1996 se malým zázrakem podařilo poshánět tehdy astronomických 200 000 Kč a zakoupit ruinu hájenky na Damašku u Pusté Rybné. Tu jsme poté velkým úsilím - bez dotací z EU - přestavěli na celoročně obyvatelnou budovu. Dobrým hospodařením podmíněním bezplatnou prací všech členů a příznivců se podařilo koupit i okolní pozemky. V okolí hájenky pořádáme letní tábory pro děti a rodiče s dětmi. Vodácký oddíl v létě pořadá tábor na lodích po různých řekách Čech, Slovenska a Polska. Mimo prázdniny je hájenka využívána především o víkendech.
Nyní několik historických fotografií.

Celoroční plán oddílu "Mládí Vysočiny" (1974). Ukázka kruté totality, komunistické propagandy a vůbec mravního bahna :-).

Za zmínku stojí paní namísto soudružky!


Asi nejstarší fotka z Křižánek 1970? (Anděl, Dogan, Rýša)


Kamarádi z roku okolo 1974 (Vašek, Mirek, Petr, Honza a dole Pavel, Renek, Jirka, Víťa a Jirka)


Nástup na starém nástupišti u Haciendy


Táborový oheň za Haciendou


Umývárna na Křižánkách, s knírkem je dlouholetý hlavní vedoucí Olda Stach


Oddíl z roku asi 1979


Pódium se zásobákem a stany vedení tábora


Klasická křižánecká potopa


Zajímavá je tady ta matrace, protože se ještě stále používají (197?)


Kuchyňáci v kuchyni na české straně (Míra, Mrkev, Míra, Móňa, Blanka)


Erbesovi - co dodat.