Popis programu Mistr rovnic pro interaktivní tabule a tablety se systémem Windows

STAŽENÍ INSTALAČNÍHO PROGRAMU

Po stažení programu setup.exe jej spusťte a poté zadejte heslo, které od nás obdržíte do druhého dne od obdržení objednávky, stejně jako fakturu k proplacení.
Během stahování programu setup.exe, se Vám může stát, že se objeví hlášení o tom, že se programy běžně nestahují. Nevolte v takovém případě zahodit ale naopak zachovat.

OBJEDNAT

Vlastnosti programu:

Kliknutím myši na libovolný druh rovnic si můžete vybrat oblast, kterou máte zájem počítat a každá oblast se s kládá ještě z dalších podoblastí:

Každá podoblast v sobě skrývá obvykle 30 rovnic, sestavených do 10 tripletů, kdy každý triplet obsahuje tři téměř totožné rovnice. Triplety jsou za sebou řazeny tak, aby co nejvíce pokrývaly všechny typy rovnic ve vybrané oblasti a jsou řazeny od nejjednodušších po nejtěžší. Každá podoblast tedy v sobě skrývá 10 typů rovnic. Pokud spočítáte rovnici v daném tripletu bez chyb, jako další se Vám objeví rovnice z následujícího, tedy obtížnějšího tripletu. Pokud se však během řešení dopustíte chyb, budete dále počítat rovnici z téhož tripletu, tudíž rovnici obtížnostně úplně stejnou.

  Postup řešení je úplně libovolný. Postup je takový, že píšete jeden řádek řešení. Poté zmáčknete Enter. Je-li úprava správná, přesunete se na další řádek, je-li ve výpočtu chyba, jste na ni upozorněni a dokud nenapíšete správnou úpravu, nedostanete se na nový řádek. Řešení končí tak, jak vidíte na obrázku, tedy tvarem x=číslo nebo zlomek v základním tavaru. Poté následuje zkouška.
Kdykoliv během výpočtu si můžete nechat zobrazit ukázkové řešení rovnice. Toto zobrazení je možno zakázat (např. ve škole). Rovněž tak provádění zkoušek můžete nepovolit. Vpravo nahoře je umístěn "tachometr", který Vám ukazuje průběžnou známku.

V části věnované nastavení programu můžete zadávat rovnice do cvičení, prohlížet a tisknout rovnice v jednotlivých oblastech, povolit či zakázat provádění zkoušky a zobrazování ukázkového řešení, měnit hranice známek pro hodnocení a konečně měnit přístupové heslo k těmto změnám.

Požadavky na počítač: Windows 10 (64 i 32 bit)) XP,7 a 8. Program je možno dodat i na CD sa příplatek 50 Kč.
CENA multilicenční verze pro školy je 950 Kč, domácí 390 Kč.
Program zasíláme doporučeně poštou na fakturu (poštovné 50 Kč).