Popis programu Časování německých sloves.


Program Časování v sobě zahrnuje téměř 300 nejfrekventovanějších německých sloves. Je možno procvičovat čas přítomný, préteritum a perfektum podle volby. Vlastní práce probíhá tak, že po výběru druhu popř. připraveného cvičení postupně zapisujete jednotlivé osoby slovesa. Pokud natřikrát nenapíšete správný tvar, počítač jej napíše za Vás. Po ukončení časování je možno si zopakovat slovesa, ve kterých jste udělali chybu.
Základní nabídku tvoří tyto skupiny sloves: s odlučitelnou předponou, způsobová, silná, slabá, slovesa ze cvičení v nichž jsou slovesa dopředu vybrána učitelem, náhodná slovesa a konečně slovesa, v nichž byla udělána chyba.
Infinitivy sloves jsou namluveny rodilou mluvčí.
Nedílnou součástí programu je i část věnovaná učitelům. V této části je možno vybírat slovesa do cvičení, měnit hranice pro známkování, přidávat vlastní slovesa a některé další možnosti.

Cena tohoto programu činí 380 Kč. Částka 380 Kč je jednotná pro soukromé osoby i organizace.

Požadavky:Windows 3.11, 95 a vyšší, rozlišení 800x600, doporučena zvuková karta, CD. Program je možno spouštět buď z CD nebo se může nainstalovat na pevný disk (4 MB).